Het gaat bij kennisdeling niet om enerzijds mensen en anderzijds kennis, maar om beide tegelijk. Dat heeft GuruScan goed begrepen.

Prof. Dr. Paul Hendriks, Radboud Universiteit Nijmegen

guruscan Twitter

No tweets to display.