Het gaat bij kennisdeling niet om enerzijds mensen en anderzijds kennis, maar om beide tegelijk. Dat heeft GuruScan goed begrepen.

Prof. Dr. Paul Hendriks, Radboud Universiteit Nijmegen